Informasjonsmøte

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om ny rapport om samsvaret mellom trafikklyssystemet for havbruk og kvalitetsnorm for villaks