Havforskningsinstituttet ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Havforskningsinstituttet ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Havforskningsinstituttet skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Havforskningsinstituttet i årene fremover.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

HVA INNEBÆRER DET FOR DEG Å DELTA?
Vi samler bare inn ditt navn og epostadresse gjennom spørreskjemaet. Dersom du oppgir det selv i skjemaet, lagrer vi også firmatilhørligheten din.

Kontaktperson: Kjersti Borlaug, Miljøansvarlig for Havforskningsinstituttet